Szybsze osiąganie korzyści biznesowych dzięki usługom obliczeniowym w chmurze

Środowiska IT ze sprzętem różnych generacji są złożone, nie są zoptymalizowane pod kątem kosztów i szybkości działania, obejmują różne lokalizacje i często wymagają nadprzydziału zasobów. Przejście na platformę chmurową z innowacyjną bazą obliczeniową może ujednolicić i zmodernizować obsługę danych w dowolnym miejscu od brzegu sieci do chmury. Dzięki zaletom operacyjnym chmury zyskasz szybkość niezbędną w dzisiejszym cyfrowym świecie, będziesz w stanie realizować inicjatywy rozwoju opartego przede wszystkim na danych, a także zyskasz pełną widoczność i kontrolę kosztów, bezpieczeństwa i zarządzania.

+ pokaż więcej
Obejrzyj film
Transformacja dzięki platformie od brzegu sieci do chmury HPE GreenLake

Przedsiębiorstwa poszukujące szybkości i zwinności działania w dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym aplikacje i dane są wszędzie, dzięki platformie HPE GreenLake mogą uzyskać zalety chmury tam, gdzie znajdują się ich aplikacje i dane, szybciej osiągając korzyści, zwiększając doskonałość operacyjną, uwalniając kapitał i odciążając uzdolnionych pracowników do zadań związanych z rozwojem.

Szybka i elastyczna infrastruktura obliczeniowa, której potrzebuje Twoja firma, jest dostarczana w modelu konsumpcyjnym z płatnościami zależnymi od wykorzystania i z szeregiem opcji konfiguracji zoptymalizowanych pod względem obciążeń roboczych i kosztów, instalowanych lokalnie i utrzymywanych przez ekspertów HPE. Płacisz tylko za zasoby, które wykorzystujesz, a wbudowana pojemność buforowa jest zawsze w gotowości, by wspierać zarówno stopniowy rozwój firmy, jak i nieoczekiwane skoki zapotrzebowania. Zarządzanie jest łatwe dzięki usłudze HPE GreenLake for Compute Ops Management, która automatyzuje i przekształca złożone i czasochłonne operacje zarządzania mocą obliczeniową w proste zadania obsługi w zakresie od brzegu sieci do chmury.

Uproszczona obsługa zasobów obliczeniowych

Konfigurowanie, instalowanie i bieżąca obsługa zasobów obliczeniowych to pracochłonne zadania, które wymagają dużych nakładów kapitałowych. Chmurowa koncepcja realizowana za pomocą platformy HPE GreenLake oferuje kompleksową prostotę i efektywność typową dla chmury, ze zoptymalizowanymi pod kątem obciążeń roboczych modułami dostarczanymi bezpośrednio do centrum danych lub lokalizacji brzegowej oraz zarządzanymi przez HPE. Firmowi informatycy mogą się skupić na zadaniach o większej wartości dodanej, podczas gdy specjaliści HPE zadbają o proaktywne i reaktywne wsparcie techniczne.

Skalowanie w górę lub w dół na żądanie

Nowe możliwości i nieoczekiwane wyzwania z zasady mocniej obciążają zasoby komputerowe. Każda konfiguracja na platformie HPE GreenLake ma wbudowaną pojemność buforową, która pozwala natychmiast reagować na takie zwiększone zapotrzebowanie. Dodatkowo HPE wspólnie z klientem na bieżąco zarządza pojemnością i dodaje zasoby jeszcze zanim będą potrzebne.

Transparentność kosztów

W modelu opartym na wykorzystaniu system rozliczeniowy bezpośrednio śledzi faktyczne wykorzystanie zasobów obliczeniowych ponad ustawioną rezerwę. Platforma administracyjna HPE GreenLake Central zawiera pulpit nawigacyjny umożliwiający wgląd w zużycie i koszty niemal na żywo, zapewniając bezkonkurencyjną przejrzystość i możliwości kontroli.

Zasoby IT do obsługi każdego obciążenia roboczego

Platforma HPE GreenLake to wstępnie skonfigurowane rozwiązania obejmujące wiele poziomów i dostępne w różnej skali, bez względu na to, czy Twoja firma potrzebuje serwerów obliczeniowych ogólnego przeznaczenia, ultraelastycznej infrastruktury komponowalnej, zasobów obliczeniowych o wysokiej dostępności do obsługi aplikacji o znaczeniu krytycznym czy rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem pamięci masowej, przeznaczonych do analityki danych i pamięci masowej definiowanej programowo. A dzięki cennikom online łatwo jest przejrzeć i porównać różne konfiguracje i koszty.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ

Poznaj zalety usług w chmurze HPE GreenLake

Skorzystaj z bezpłatnego, niezobowiązującego okresu próbnego dla HPE GreenLake. W tym czasie zdobędziesz praktyczne doświadczenie podczas odpowiednio prowadzonej prezentacji usług w chmurze w środowisku produkcyjnym na żywo.

+ pokaż więcej

Oferty

Jeśli chodzi o infrastrukturę obliczeniową, platforma od brzegu sieci do chmury HPE GreenLake oferuje kilka opcji infrastruktury i konfiguracji spełniających różne wymagania biznesowe. Można na niej szybko zamawiać, otrzymywać i wdrażać zasoby oraz zwiększać pojemność przed wystąpieniem wzrostu zapotrzebowania. Płacisz tylko za wykorzystane zasoby, a na platformie administracyjnej HPE GreenLake masz pełny wgląd w koszty i zużycie niemal na żywo.

+ pokaż więcej
Ogólna moc obliczeniowa

Wspomagaj obciążenia robocze wymagające dużej mocy obliczeniowej za pomocą serwerów zoptymalizowanych do montażu w szafach rack, które są doskonale skalowalne pomimo niewielkich wymiarów. Serwery HPE ProLiant — najbezpieczniejsze serwery oparte na branżowych standardach, oferowane przez HPNa%20podstawie%20przeprowadzonych%20przez%20firm%C4%99%20zewn%C4%99trzn%C4%85%20test%C3%B3w%20cyberbezpiecze%C5%84stwa%20szerokiej%20gamy%20produkt%C3%B3w%20serwerowych%20r%C3%B3%C5%BCnych%20producent%C3%B3w%2C%20maj%202017%26nbsp%3Br. — oraz serwery HPE Apollo zapewniają niezbędną moc obliczeniową, wykorzystując do tego elastyczną koncepcję definiowania programowego zbudowaną na fundamencie inteligencji zaczynającej się już na poziomie serwera. 

Komponowalna moc obliczeniowa

Zyskaj efektywność i kontrolę za pomocą rozwiązań definiowanych programowo, które umożliwiają szybkie wdrażanie zasobów informatycznych. Połączenie komponowalnej platformy HPE Synergy IT z modelem opartym na zużyciu oferowanym na platformie HPE GreenLake pozwoli wykonywać dowolne procesy przy użyciu zasobów, które są łatwo dostępne, w odpowiedniej ilości i przystosowane do konkretnych potrzeb.

Moc obliczeniowa zoptymalizowana pod kątem pamięci masowej

Wspieraj obciążenia robocze wymagające przechowywania dużych ilości danych z pomocą połączenia wydajności, możliwości rozbudowy i łatwości zarządzania, które będzie odpowiednie nawet dla najbardziej krytycznych aplikacji i danych istniejących w lokalnym środowisku. Architektura serwerów HPE ProLiant i HPE Apollo jest zoptymalizowana pod kątem analizy danych Big Data, pamięci masowej definiowanej programowo, tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania danych oraz innych procesów intensywnie korzystających z pamięci masowej. 

Moc obliczeniowa o wysokiej dostępności

W przypadku obciążeń roboczych wymagających najwyższego poziomu dostępności idealnie sprawdzą się rozwiązania obliczeniowe HPE NonStop, które zaprojektowano od podstaw z myślą o ciągłości działalności i odporności na awarie równej 100%. Lokalna usługa chmury zapewnia klientom bezkonkurencyjną integralność danych i nieograniczoną skalowalność — idealne rozwiązanie dla wymagających aplikacji przetwarzających ogromną liczbę transakcji i mających krytyczne znaczenie dla firmy.

„Oszczędzamy pieniądze. Możemy powiększać zasoby pamięci masowej i moc obliczeniową za pomocą zwykłego wniosku o zmianę”.

WKO — Austriacka Izba Gospodarcza