USŁUGI CHMURY HPE GREENLAKE PRZYSPIESZAJĄ INNOWACYJNOŚĆ

Znaczna większość aplikacji i danych 1 — aż 70% — jest związana z systemami ewidencyjnymi, które są nieodzowne w prowadzeniu przedsiębiorstwa — ERP, CRM itd. Ze względu na ilość przetwarzanych danych, opóźnienia, zależność od aplikacji i wymóg zgodności z przepisami, a także brak elastyczności właściwej nowoczesnej chmurze, muszą rezydować w centrach danych i kolokacjach. Teraz istnieje możliwość uzyskania szybkości i elastyczności chmury oraz wdrożenia modelu „jako usługa” wszędzie tam, gdzie aplikacje i dane obecnie rezydują. Zmień sposób prowadzenia działalności, wykorzystując jedno środowisko obsługi użytkowników i jeden model operacyjny w skali wszystkich chmur rozproszonych, dla aplikacji i danych rezydujących na brzegu sieci, w kolokacjach i w centrum danych.

+ pokaż więcej

WSZYSTKIE ZALETY CHMURY

Opłaty zależne od wykorzystania
HPE GreenLake przyspiesza uzyskiwanie cennych wniosków analitycznych z danych, z opłatami zależnymi od wykorzystania i elastycznością finansową na potrzeby nowych przedsięwzięć i działalności biznesowej, umożliwiając uwolnienie kapitału oraz zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej.

Zwiększanie i zmniejszanie skali operacji
HPE GreenLake ułatwia generowanie kluczowych danych i wniosków analitycznych na potrzeby transformacji cyfrowej, w modelu „jako usługa” w lokalizacjach klientów. HPE przyspiesza uzyskiwanie wniosków analitycznych przez zespoły analityków danych w celu wydobycia wartości z danych, ze swobodą płatności zależnych od wykorzystania oraz dowolnego zwiększania i zmniejszania skali operacji.

Uproszczona infrastruktura IT
Jedna intuicyjna platforma samoobsługowa HPE GreenLake Central umożliwia centralizację obsługi i widoczności całego środowiska hybrydowego. Daje ujednolicony widok, pozwala monitorować wykorzystanie, koszty, zgodność z przepisami itd.

Zarządzanie w imieniu klienta

Funkcje monitorowania i zarządzania w odniesieniu do chmury lokalnej i chmur publicznych możesz powierzyć naszym renomowanym na całym świecie centrom obsługi infrastruktury IT, które będą nimi bezpiecznie zarządzać, odciążając Twój personel, aby pracował bardziej wydajnie.

OSIĄGNIJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ZMNIEJSZ SWÓJ ŚLAD EKOLOGICZNY

Łatwo oszczędzaj na ochronie środowiska dzięki usługom HPE GreenLake, które umożliwiają właściwy dobór skali infrastruktury IT i odpowiedzialne wycofywanie środków trwałych z eksploatacji przy jednoczesnym pozyskiwaniu środków na innowacyjność — we własnym centrum danych lub u dostawcy energooszczędnych usług kolokacji.

OSIĄGNIJ ZWINNOŚĆ OBSŁUGI OBCIĄŻEŃ ROBOCZYCH NIEZALEŻNIE OD ICH LOKALIZACJI

Wykorzystaj dowolną usługę chmury HPE GreenLake u dostawcy usług kolokacji, takiego jak CyrusOne lub Equinix — wszystko w ramach jednej umowy, z jednym punktem kontaktowym i jedną fakturą.

WEBINARIA NADCHODZĄCE I DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE

Wykorzystaj chmurę w najbardziej wymagających aplikacjach: SAP S/4 HANA

HPE GreenLake pozwala platformie SAP na dostarczanie rozwiązania SAP HANA Enterprise Cloud w wersji klienckiej, która jest wyposażona w spójne, zautomatyzowane usługi chmury i oferowana w elastycznym modelu subskrypcyjnym „jako usługa”. Dowiedz się, co trzeba zrobić, aby uruchomić rozwiązanie SAP S/4HANA w swoim środowisku, i jak uzyskać platformę SAP w modelu konsumpcyjnym, korzystając z usługi HPE GreenLake.

Obejrzyj powtórkę webinarium
Obsługuj najbardziej wymagające obciążenia dzięki rozwiązaniu HPE GreenLake

Obecnie najbardziej wymagające obciążenia i ich zbiory danych pozostają poza chmurą. Przedsiębiorstwa chcą przeprowadzić transformację cyfrową tych obciążeń produkcyjnych o kluczowym znaczeniu dla działalności, aby uzyskać dostęp do zalet chmury. Dowiedz się, jak gruntownie przekształcić sposób obsługi największych obciążeń w modelu „jako usługa”, korzystając z własnego środowiska.

REZULTATY BEZ ZUŻYWANIA ZASOBÓW INFRASTRUKTURY

 

Zalety chmury zmieniły oczekiwania szefów firm wobec infrastruktury IT. HPE GreenLake pozwala lokalnie uzyskać korzyści finansowe modelu „jako usługa” na podobieństwo chmury, z płatnościami zależnymi od wykorzystania, bez nakładów kapitałowych z góry i bez nadprzydziału zasobów infrastruktury.

Elastyczność biznesowa
Szybsze działanie, możliwość zwiększania pojemności w razie potrzeby oraz przyspieszenie wdrażania aplikacji i usług

Uproszczenie IT
Fachowa wiedza i wsparcie w zakresie rutynowych zadań, z odciążeniem personelu na potrzeby ważniejszych inicjatyw biznesowych

Niższe koszty IT
Eliminacja nakładów kapitałowych z góry i nadprzydziału zasobów

Właściwa kontrola
Łatwe monitorowanie i zarządzanie w zakresie wydajności, zgodności z przepisami i danych, a także opóźnień, ryzyka i kosztów

DAJEMY WYMIERNE KORZYŚCI!

Wymierne wyniki, jak poniższe dane: 2

  • 30
    redukcja nakładów kapitałowych
  • 40
    Oszczędność zasobów IT
  • 75
    szybsze wprowadzanie produktów na rynek

„HPE oferuje niezawodność potrzebną szpitalowi o dużej złożoności, jak nasz”.

Edwin José Flórez Osorno, analityk ICT, San Vicente Fundación Hospital