WSPOMAGANIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ OD BRZEGU SIECI DO CHMURY

Oprogramowanie HPE Ezmeral przyspiesza i ułatwia transformację cyfrową przez przeznaczenie czasu i zasobów na innowacyjność zamiast na obsługę IT.
Modernizacja aplikacji. Uproszczenie obsługi. I wykorzystanie danych do przejścia od wniosków analitycznych do rezultatów.

+ pokaż więcej
Obejrzyj film
HPE Ezmeral ML Ops w centrum uwagi: Kilka faktów

Jak przyspieszyć podróż ku przyszłości analityki danych? Poznaj rozwiązanie HPE Ezmeral ML Ops, które skraca czas wdrażania modeli z kilku lat do kilku miesięcy i jest dostępne jako usługa. Czas uwolnić potencjał danych i wykorzystać możliwości uczenia maszynowego.

Modernizacja aplikacji

Przyspiesz osiąganie korzyści przez wdrożenie na dużą skalę platformy Kubernetes ze zintegrowaną trwałą pamięcią masową do modernizacji aplikacji na serwerach fizycznych lub maszynach wirtualnych — w centrum danych, w dowolnej chmurze lub na brzegu sieci.

Pożyteczne wnioski analityczne z wszystkich danych

Wykorzystaj dane i szybciej uzyskuj z nich wnioski analityczne przez operacjonalizację kompleksowego procesu tworzenia potoków danych. Uzyskaj elastyczność metodologii DevOps w cyklu uczenia maszynowego i stwórz ujednoliconą strukturę danych.

Automatyzacja obsługi

Zwiększ efektywność i elastyczność obsługi IT poprzez automatyzację i zaawansowaną sztuczną inteligencję. Jednocześnie uzyskaj bezpieczeństwo i kontrolę w celu wyeliminowania ryzyka i zredukowania kosztów.

OFERTA OPROGRAMOWANIA HPE EZMERAL

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ

HPE Ezmeral Container Platform

HPE Ezmeral Container Platform to platforma kontenerów klasy dla przedsiębiorstw służąca do wdrażania systemu Kubernetes na dużą skalę w różnych zastosowaniach na serwerach fizycznych lub maszynach wirtualnych.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ

HPE Ezmeral Data Fabric

Rozwiązanie HPE Ezmeral Data Fabric daje globalny dostęp do danych od brzegu sieci do chmury w skali całego przedsiębiorstwa — z najlepszą w tej klasie niezawodnością, bezpieczeństwem i wydajnością.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ

HPE Ezmeral ML Ops

Rozwiązanie HPE Ezmeral ML Ops zwiększa szybkość i elastyczność operacji uczenia maszynowego przez operacjonalizację kompleksowych procesów od wdrożenia pilotażowego do produkcyjnego.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ

HPE Ezmeral IT Ops & Automation

Rozwiązania HPE OneView i HPE InfoSight wprowadzają automatyzację i sztuczną inteligencję do obsługi IT, zwiększając wydajność i łagodząc ryzyko zakłóceń w działaniu usług.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ

HPE Managed Cloud Controls

Rozwiązanie HPE Managed Cloud Controls zapewnia kontrolę kosztówzgodność z przepisami na poziomie wszystkich chmur, aby umożliwić maksymalne wykorzystanie inwestycji chmurowych.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ

Oprogramowanie zabezpieczające

Firma HPE bierze udział w projektach typu open source SPIFFE i SPIRE fundacji CNCF, które umożliwiają wdrożenie spójnego, szczegółowego uwierzytelniania usług we wszystkich środowiskach heterogenicznych.

 
DLACZEGO OPROGRAMOWANIE HPE EZMERAL JEST DLA CIEBIE WAŻNE
DLACZEGO OPROGRAMOWANIE HPE EZMERAL JEST DLA CIEBIE WAŻNE
Programiści aplikacji i DevOps
Analityka danych i DataOps
Analityka danych i MLOps
ITOps i administracja
Liderzy biznesowi
Zabezpieczenia i SecOps
Programiści aplikacji i DevOps
Programiści aplikacji i DevOps

Wdrażanie kontenerów na dużą skalę za pomocą systemu Kubernetes. HPE Ezmeral Container Platform to rozwiązanie klasy dla przedsiębiorstw, które przyspiesza modernizację aplikacji i umożliwia działanie aplikacji bazujących na danych z trwałą pamięcią masową dla kontenerów — w centrach danych, w dowolnej chmurze lub na brzegu sieci.

Informacje o rozwiązaniu HPE Ezmeral Container Platform
Analityka danych i DataOps
Analityka danych i DataOps

Umożliwienie działania aplikacji bazujących na danych bez przenoszenia danych. HPE Ezmeral Data Fabric to rozproszony w skali globalnej magazyn danych o niezrównanej skali, wydajności i niezawodności, który upraszcza zarządzanie aplikacjami bazującymi na danych i przydział dla nich zasobów oraz ułatwia przenoszenie danych między środowiskami lokalnymi i chmurowymi.

Informacje o rozwiązaniu HPE Ezmeral Data Fabric
Analityka danych i MLOps
Analityka danych i MLOps

Szybsze uzyskiwanie wniosków analitycznych w projektach uczenia maszynowego (ML). Rozwiązanie HPE Ezmeral ML Ops obsługuje cały potok uczenia maszynowego (ML) — od przygotowania danych i budowania modelu po trenowanie, wdrażanie, monitorowanie i współpracę — operacjonalizując cały proces, aby umożliwić skupienie się na rezultatach biznesowych.

Informacje o rozwiązaniu HPE Ezmeral ML Ops
ITOps i administracja
ITOps i administracja

Poprawa spójności świadczenia usług i elastyczności biznesowej. Oprogramowanie HPE do automatyzacji pozwala bardziej skupić się na innowacyjności, zwiększając niezawodność i efektywność realizacji zapewniającą większą elastyczność, mniejsze ryzyko i niższe koszty.

Informacje o zautomatyzowanej obsłudze wspomaganej sztuczną inteligencją
Liderzy biznesowi
Liderzy biznesowi

Widoczność i kontrola na poziomie wszystkich chmur. Rozwiązanie HPE Managed Cloud Controls zapewnia zgodność z przepisami i kontrolę kosztów na poziomie wielu środowisk chmury publicznej w celu uproszczenia obsługi i optymalizacji kosztów.

Informacje o rozwiązaniu HPE Managed Cloud Controls
Zabezpieczenia i SecOps
Zabezpieczenia i SecOps

Szybsze uwierzytelnianie aplikacji w chmurach rozproszonych. Oprogramowanie zabezpieczające HPE i udostępnione w ramach projektów typu open source zwiększa wydajność i elastyczność działania przez umożliwienie programistom wbudowywania funkcji uwierzytelniania między aplikacjami w aplikacje konteneryzowane obejmujące tradycyjne centra danych i infrastrukturę opartą na chmurze.

Informacje o rozwiązaniach zabezpieczających
HPE Discover Virtual Experience — jak przyspieszyć transformację. Poprawa innowacyjności

Teraz możesz na żądanie dowiedzieć się, jak obsługiwać, kontrolować i zabezpieczać aplikacje, dane i operacje IT o kluczowym znaczeniu dla działalności, a także jak nimi zarządzać oraz administrować. Dowiedz się, jak oprogramowanie HPE Ezmeral obsługuje kontenery i narzędzia Kubernetes na dużą skalę, modernizując aplikacje w zakresie od brzegu sieci do chmury.

ZASOBY