Oświadczenie wymagane kalifornijską ustawą w sprawie transparentności łańcucha dostaw (California Transparency in Supply Chains Act) z 2010 roku oraz brytyjską ustawą w sprawie zakazu pracy niewolniczej (UK Modern Slavery Act) z 2015 roku — karta danych prawnych

(PDF 286 KB)

Niniejsze oświadczenie ma na celu wypełnienie przez firmę Hewlett Packard Enterprise obowiązków sprawozdawczych nakładanych brytyjską ustawą w sprawie zakazu pracy niewolniczej (UK Modern Slavery Act) z 2015 roku i kalifornijską ustawą w sprawie transparentności łańcucha dostaw (California Transparency in Supply Chains Act) z 2010 roku.

Pobierz