ZWROTY I RECYKLING PRODUKTÓW

HPE oferuje programy zwrotów i odbioru produktów w różnych krajach na całym świecie.

Zasady zwracania produktów HPE dla klientów

HPE dokłada wszelkich starań, aby dbać o satysfakcję swoich klientów oraz relacje z nimi. Oferujemy klientom możliwość zwrotów na podstawie poniższych wytycznych. 

+ pokaż więcej

Reklamacje z tytułu gwarancji

Jeśli produkt ulegnie awarii w okresie obowiązywania gwarancji, a udokumentowane kroki rozwiązywania problemów będą bezskuteczne, klient może odwiedzić witrynę www.hpe.com. Będzie mógł w niej znaleźć zasoby dotyczące wsparcia i autoryzowane serwisy, skontaktować się z centrum obsługi klienta, zadawać pytania specjalistom ds. wsparcia HPE lub pobrać oprogramowanie.

Zwroty

Niniejsze wytyczne dotyczą wyłącznie zwrotów produktów marki HPE (w tym Aruba, Nimble, 3PAR, Simplicity itp.), które zakupiono bezpośrednio od firmy HPE. Zasady zwrotów nie dotyczą produktów nabytych przez klienta u sprzedawców sprzętu HPE w ramach oddzielnych umów, produktów wypożyczonych, sprzętu demonstracyjnego, wczesnych urządzeń marketingowych ani sprzętu nabytego przez pracowników w ramach zamówień wewnętrznych HPE.  Niniejsze wytyczne nie zmieniają żadnych zobowiązań prawnych ani umownych HPE. W przypadku zakupów u autoryzowanego sprzedawcy HPE należy skontaktować się bezpośrednio z tym sprzedawcą w celu ustalenia, czy zwrot produktu jest możliwy. Firma HPE nie akceptuje zwrotów sprzętu spersonalizowanego ani zmodyfikowanego, sprzętu innych producentów, urządzeń wycofanych ze sprzedaży ani produktów po upływie 30 dni od dostawy.  Produkty przyjęte do zwrotu mogą podlegać opłatom manipulacyjnym.

Zwrotom bez opłaty manipulacyjnej podlegają następujące produkty, o ile klient skontaktuje się z centrum wsparcia/obsługi klienta HPE w ciągu 30 dni od odebrania dostawy:

  • Produkty niesprawne w chwili odebrania (DOA) lub uszkodzone w chwili odebrania (DFOA)
  • Niekompletna przesyłka (brakujące lub nieprawidłowe części albo błędna konfiguracja) z powodu błędu po stronie HPE
  • Straty związane z działalnością firmy kurierskiej lub uszkodzona przesyłka

 

W przypadku strat związanych z działalnością firmy kurierskiej lub uszkodzoną przesyłką klient powinien zanotować wszelkie uszkodzenia lub braki na dowodzie dostawy w chwili odebrania przesyłki. Firma kurierska zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji w miejscu docelowym przesyłki. Jeśli firma kurierska nie będzie mogła przeprowadzić inspekcji produktu, klient nie będzie mógł złożyć reklamacji ani otrzymać produktu zastępczego.

 

Procedura postępowania w przypadku zwrotów

W celu uzyskania informacji na temat zwrotu produktu należy skontaktować się z centrum obsługi klienta.  Jeśli zwrot zostanie zatwierdzony, firma HPE wygeneruje numer autoryzacji zwracanego towaru (ang. Return Material Authorization, RMA), a klient będzie musiał zwrócić produkt zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez centrum obsługi klienta.  Klient otrzyma etykiety wysyłkowe, które będzie musiał umieścić na każdym zwracanym opakowaniu.  Produkty muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach i zawierać wszystkie instrukcje obsługi, przewody zasilające, oprogramowanie zainstalowane przez HPE oraz wszelkie dołączone akcesoria.

Przed zwróceniem produktu klient musi utworzyć kopię zapasową danych oraz usunąć wszelkie dane poufne lub zastrzeżone.  Firma HPE nie odpowiada za utratę/uszkodzenie jakichkolwiek danych poufnych ani zastrzeżonych ani za uszkodzenie/utratę wszelkich nośników dołączonych do zwracanego produktu. Gdy zwrot zostanie odebrany, sprawdzony i zatwierdzony, firma zwróci klientowi zatwierdzoną kwotę w formie, w jakiej uiszczono opłatę za zwrócone produkty.

Wszelkie zatwierdzone zwroty są ważne przez 30 dni od daty zatwierdzenia. Produkty należy odesłać w ciągu 30 dni od zatwierdzenia (lub na podstawie określonych postanowień umownych).  Koszt produktu może nie zostać zwrócony lub mogą zostać naliczone opłaty, jeśli produkty nie zostaną zwrócone w tym okresie.

Wszelkie zwroty produktów bez zatwierdzenia będą uznane jako zwroty nieautoryzowane.  W takim przypadku klientowi nie przysługuje zwrot kosztów produktu, a produkt może nie zostać do niego odesłany.

 

Zasady recyklingu produktów HPE dla klientów

Zobowiązujemy się do pomocy naszym klientom w odpowiedzialnym recyklingu sprzętu. W związku ze światową pandemią koronawirusa (COVID-19) usługi recyklingu mogą być tymczasowo niedostępne w zależności od sytuacji w poszczególnych krajach.

+ pokaż więcej

Usługi i programy recyklingu

Nasze programy zapewniają sprzętowi IT, na przykład serwerom, produktom do obsługi pamięci masowej i łączności sieciowej, nowe życie, zmniejszając wpływ utylizacji na środowisko naturalne. Jeżeli sprzęt nie nadaje się do ponownego użycia, produkty są przetwarzane tak, aby odzyskać materiały, które mogą być wykorzystane do wytwarzania nowych produktów.