Ogłoszenie planu podziału Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o.

Plan podziału został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 533 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) ("k.s.h.") w związku z zamiarem podziału Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h. (podział przez wydzielenie).

Ogłoszenie Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o.

dotyczące planu podziału Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h.

Ogłoszenie Enterprise Services Polska sp. z o.o.

dotyczące planu podziału Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h.