Zwiększanie konkurencyjności dzięki kompleksowej strategii efektywności IT — opracowanie techniczne

(PDF 589 KB)

Ten dokument zapewnia dyrektorom ds. technologii przegląd najważniejszych zagadnień, które powinny składać się na taką strategię, aby przyspieszyć transformację cyfrową z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i wydajności IT.