Technologie systemów superkomputerowych w każdej skali — opracowanie biznesowe

(PDF 514 KB)

Systemy superkomputerowe całkowicie zmieniają sposób, w jaki różne technologie współpracują ze sobą, aby sprostać największym obecnym wyzwaniom i przygotować się na jeszcze większe wyzwania jutra.