Systemy superkomputerowe dla ery eksaskali — krótki opis rozwiązania

(PDF 152 KB)

Nowa epoka systemów superkomputerowych. Ten system o nazwie kodowej Cray stanowi nasz największy skok technologiczny od dziesięcioleci. Cray należy do nowej epoki systemów superkomputerowych przeznaczonych do nauki, odkryć i osiągnięć.