Studium przypadku NHS

(PDF 375 KB)

Zastosuj podejście oparte na cyklu życia, aby utrzymać stabilne środowisko kliniczne przy jednoczesnym wsparciu celów korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju