Nimble Storage wyznacza standard dostępności na poziomie 99,9999% — opracowanie biznesowe

(PDF 989 KB)

Dowiedz się, jak Nimble Storage osiąga zmierzoną dostępność na poziomie sześciu dziewiątek (99,9999%) dzięki wykorzystaniu analityki predykcyjnej i analizy danych jako podstawowej architektury każdego systemu.