HPC en AI hebben storage met krachtige prestaties nodig

High performance computing (HPC/computing met krachtige prestaties) en artificial intelligence (AI/kunstmatige intelligentie)-workloads wijken dramatisch af van bedrijfsmatige compute workloads. HPC- en AI-workloads zijn meestal batchjobs met grote datasets op grote gedistribueerde computerclusters, in plaats van kleine bestanden en bedrijfstoepassingen, Er zijn gewoonlijk parallelle, gedistribueerde bestandssystemen nodig om gelijktijdige toegang tot gegevens op hoge snelheid mogelijk te maken. 

+ meer weergeven

De belangrijkste verschillen tussen HPC, AI en storage voor bedrijven

Storage voor bedrijven

HPC-storage

AI storage

Typische workload

Transactioneel

Job (Dataset)

Job (Dataset)

Prestatievereiste

IOPS

Bandbreedte

Bandbreedte

Standaard bestandsgrootte

Klein

Groot

Gemengd

Standaard bestandstoegang

Willekeurig

Sequentieel

Gemengd

Dataverplaatsing

Minimaal

Uitgebreid

Redelijk

Lees/schrijfintensiteit

Gemengd

Schrijf-intensief

Leesintensief

Meet the varied storage requirements for HPC and AI

Storage supports compute by providing the data needed for applications and users. HPE provides storage solutions that meet IO requirements, manage data, minimise TCO and streamline data workflows.

WekalO Matric

Leverage a high-performance storage solution optimized for flash technology and designed to provide the storage throughput needed for large data sets and next-generation workloads. WekaIO Matrix provides a high-performance, scalable parallel file system offering high IOPS and low-latency throughput ideal for HPC and AI workloads.

HPE Data Management Framework

Optimize storage resources by enabling a hierarchical, tiered storage management architecture. The HPE Data Management Framework optimizes storage resource utilization for lower TCO and streamlines data workflows with time proven automated data movement.

Scalable Storage for Lustre

The Scalable Storage for Lustre solution offers a custom, modular Lustre configuration that can be tailored to your workload specifications. Opt to have Lustre preinstalled in the factory for a turnkey custom Lustre solution.

Maak kennis met de verschillende storagevereisten voor HPC en AI

Storage ondersteunt computergebruik door de voor toepassingen en gebruikers benodigde data te leveren. HPE levert storage-oplossingen die voldoen aan de IO-vereisten, beheert data, minimaliseert de totale eigendomskosten (TCO) en stroomlijnt werkstromen.

WekalO Matrix
Gebruik een hoogwaardige storage-oplossing die geoptimaliseerd is voor flash-technologie en ontworpen is om de voor grote datasets en de volgende generatie workloads benodigde storagecapaciteit te leveren. WekaIO Matrix biedt een hoogwaardig, schaalbaar, parallel bestandssysteem met hoge IOPS en een verwerkingscapaciteit met lage latentie die ideaal is voor HPC en AI-workloads.
HPE Data Management Framework (Databeheerkader)
Optimaliseer storage-middelen door een hiërarchische, gelaagde architectuur voor storagebeheer mogelijk te maken. Het HPE Data Management Framework optimaliseert het gebruik van storage-middelen voor lagere totale gebruikskosten en stroomlijnt datawerkstromen met door de tijd bewezen geautomatiseerde beweging.
Schaalbare storage voor Lustre
De schaalbare storage voor Lustre-oplossingen biedt een op maat gemaakte, modulaire Lustre-configuratie die aangepast kan worden aan de specificaties van uw workload. De keuze voor een vooraf in de fabriek ingestelde Lustre, voor een kant-en-klare, op maat gemaakte Lustre-oplossing.

Diensten die uw storage verder helpen

HPE-diensten gebruiken de meest innovatieve technologieën om de manier te wijzigen waarop u over storage denkt. HPE-diensten stroomlijnen uw storagemethoden voor optimale efficiëntie, van datamigratie tot artificial intelligence en blockchain services.