HPE OVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERSLICENTIE

HPE EULA EN SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN

Alle software van HPE wordt verstrekt overeenkomstig licentiebeperkingen. De overeenkomst voor eindgebruikerslicentie van HPE ('EULA') bepaalt het gebruik van software van HPE, tenzij het onderworpen is aan een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Hewlett Packard Enterprise en zijn dochterondernemingen. Naast de EULA of een dergelijke afzonderlijke overeenkomst is de software onderworpen aan de volgende softwarelicentie-informatie, met inbegrip van aanvullende licentietoestemmingen (ALA's) en open-source en third-party licentievoorwaarden.

HPE standaard overeenkomst voor eindgebruikerslicentie, pdf 368 KB

+ meer weergeven

HPE EULA EN SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN - VERTAALD

Lees de licentiedocumenten voor Micro Focus-software voor documenten met betrekking tot softwareproducten die eerder door Hewlett Packard Enterprise werden aangeboden en nu door Micro Focus worden aangeboden.