HPE Flash Now: snellere transformatie van datacenters met volledige flashdata

(PDF 863 KB)

Dit artikel gaat dieper in op 3PAR Flash dan een productbespreking om HPE te vestigen als de enige leverancier die vanuit een holistisch perspectief aan de vereisten van de AFDC kan voldoen.