E-postformulär om sekretess och integritet

Tack för att du tar dig tid att skicka dina synpunkter till HPE om sekretess och integritet. Vi är måna om att skydda våra kunders sekretess och integritet och dina synpunkter är av stort värde för oss.

Uppgifterna i formuläret används bara för att svara på dina kommentarer. HPE kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa dina privata uppgifter till andra. Mer information finns i online privacy statement.
BEGÄRAN OM ATT AVSLUTA PRENUMERATIONEN: I alla meddelanden från HPE bör det finnas en funktion för att avsluta prenumerationen längst ned på sidan. Använd funktionen först och fyll i det här formuläret endast om funktionen inte fungerar som väntat eller om den saknas.

OBS! Formuläret är bara avsett för kommentarer och frågor kring personlig sekretess. Frågor som skickas till oss via formuläret och som rör andra frågor ignoreras och måste skickas via sidan Contact us.
* = obligatoriskt fält

Ämne: Sekretess och integritet