E-obrazac za zaštitu privatnosti

Hvala vam na vremenu koje ste utrošili da biste nam poslali povratne informacije o privatnosti HPE usluga. HPE je posvećen tome da zaštiti privatnost klijenata i vaše povratne informacije su dragocene za nas.

Informacije date u ovom obrascu će se koristiti samo za odgovor na vaše povratne informacije. HPE neće prodavati, iznajmljivati niti davati u zakup vaše lične informacije drugim osobama. Pogledajte našu izjavu o privatnosti na mreži da biste saznali dodatne informacije.
ZAHTEV ZA OTKAZIVANJE PRETPLATE: Sve HPE komunikacije trebalo bi da imaju mehanizam za otkazivanje pretplate na dnu poruke, pa najpre upotrebite ovu funkciju i popunite prikazani obrazac samo u slučaju da on ne funkcioniše na očekivani način ili ne postoji.

NAPOMENA: Ovaj obrazac je namenjen samo za komentare i pitanja koja se odnose na privatnost ličnih podataka. Svi ostali zahtevi podneseni na ovoj stranici neće biti uzeti u razmatranje i moraju biti podneseni preko stranice Kontaktirajte nas.
* = obavezno polje

Tema: Privatnost