E-mailový formulár ochrany osobných údajov

Ďakujeme, že ste si našli čas poslať nám svoje pripomienky k ochrane osobných údajov v spoločnosti HP. Spoločnosť HPE je odhodlaná chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a vaše pripomienky sú pre nás veľmi dôležité.

Informácie uvedené v tomto formulári sa použijú iba na zaslanie odpovede na vašu pripomienku. Spoločnosť HPE nebude predávať, požičiavať ani prenajímať vaše osobné údaje tretím stranám. Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov online.
ŽIADOSŤ O ODHLÁSENIE ODBERU: Všetka komunikácia spoločnosti HPE by mala obsahovať v dolnej časti správy mechanizmus na odhlásenie odberu. Najprv použite túto funkciu a aktuálny formulár vyplňte iba v prípade, ak tento mechanizmus nefunguje podľa očakávania alebo ak chýba.

POZNÁMKA: Tento formulár sa poskytuje iba pre poznámky a otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Žiadne iné žiadosti zadané prostredníctvom tejto stránky sa nebudú brať do úvahy a musia sa vykonať použitím stránky Contact us (Kontaktovanie spoločnosti nás).
* = povinné pole

Predmet: Ochrana osobných údajov