Имейл формуляр във връзка със защитата на личните данни

Благодарим ви, че отделихте време да ни изпратите коментарите си относно защитата на личните данни от HP. HPE е отдаден на защитата на личните данни на клиентите си и вашите коментари са много важни за нас.

Информацията, предоставена в този формуляр, ще се използва само за отговор на вашия коментар. HPE няма да продава или отдава срещу заплащане вашата лична информация на други. Моля, за повече информация вижте нашето онлайн заявление за защита на личните данни.
ЗАЯВКА ЗА ОТПИСВАНЕ: В края на всяко писмо от HP трябва да има механизъм за отписване, моля използвайте тази функция и попълнете този формуляр, само ако функцията я няма или не работи, както трябва.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: Този формуляр се използва само за коментари и въпроси, свързани с Неприкосновеността на личните данни. Всякакви други заявки, подадени през тази страница, няма да бъдат разглеждани и трябва да се подадат чрез страницата Свържете се с нас.
* = задължително поле

Лични данни