תוכנית למיחזור ולהחזרה של מוצרי חומרה של Hewlett-Packard Enterprise

מידע למשתמש הקצה

שירותי מיחזור עבור לקוחות עסקיים

השירותים המסופקים

הלקוח מעביר את הציוד לנקודת האיסוף הייעודית של Hewlett-Packard Enterprise בישראל

Hewlett Packard Enterprise מספקת מיחזור של ציוד ללא תשלום, בהתאם להנחיות המקומיות החלות ולקוד האתי של החברות בתעשיית האלקטרוניקה (EICC)

מסופק אישור על השמדת ציוד

ניתן לספק שירותים נוספים על פי דרישה:

איסוף של ציוד מאתר הלקוח

סילוק ציוד

השמדת נתונים מאובטחת

מעקב אחר מספר סידורי

המחירים עבור השירותים הנוספים יחושבו באופן פרטני, בהתבסס על מחירי השוק הקיימים.

בקשה לשירותי החזרה

למחזור שירותים בישראל לחץ כאן

 

לקבלת מידע על שירותי המיחזור במדינות/אזורים אחריםלחץ כאן

קישורים רלוונטיים

תוכנית למיחזור