Upozornenie na práva týkajúce sa osobných údajov

Vaše osobné údaje sú zhromažďované spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o, ktorej sídlo je registrované na adrese Galvaniho 7, P.O.Box 43, 820 02 Bratislava 22, a to na účely marketingu, predaja, podpory a údržby produktov a služieb poskytovaných od spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE)1. Na tieto účely sa môžu vaše osobné údaje prenášať do ďalších pobočiek skupiny HPE, ktoré sa môžu nachádzať aj mimo Európskej únie, a najmä do podnikových centrál spoločnosti HPE v USA2. Tieto údaje sa prenášajú v súlade so záväznými pravidlami spoločnosti HPE (BCR – Binding Corporate Rules), certifikátom Safe Harbour a všetkými ďalšími súvisiacimi zákonnými požiadavkami tak, aby sa zabezpečila adekvátna ochrana osobných údajov. V súlade s lokálne platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov môžete uplatňovať svoje práva na prístup, opravu, odmietnutie alebo vymazanie svojich osobných údajov, a to kliknutím na linku Formulár spätnej väzby k ochrane osobných údajov uvedenú nižšie. Táto linka môže byť tiež použitá na zadávanie podnetov a/alebo predkladanie sťažností týkajúcich sa spracovania osobných údajov alebo uplatňovania špecifických práv poskytovaných podľa pravidiel BCR spoločnosti HPE.

Pravidlá BCR spoločnosti HPE schválili príslušné orgány na ochranu osobných údajov a poskytujú našim zákazníkom a zamestnancom po celom svete jednotný režim ochrany osobných údajov upravený v súlade s najvyššími štandardmi. Ďalšie informácie o pravidlách BCR spoločnosti HPE nájdete kliknutím na linku uvedenú nižšie.

(1) Podrobnejší popis spracovania údajov sa uvádza pri každej príslušnej aplikácii použitej na zbieranie údajov.

(2) Zoznam pobočiek spoločnosti HPE je k dispozícii na stránke www.hpe.com.