Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem University Business Center II, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa w celach związanych z marketingiem, sprzedażą, wsparciem technicznym i konserwacją dostarczanych produktów i usług Hewlett Packard Enterprise (HPE) (1). W związku z realizacją powyższych celów dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów należących do grupy kapitałowej HPE, w tym również zlokalizowanych poza granicami Unii Europejskiej, w szczególności do siedziby głównej HPE w Stanach Zjednoczonych (2). Takie transfery danych są realizowane zgodnie z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (BCR, Binding Corporate Rules) obowiązującymi w HPE, certyfikatem Safe Harbour i wszelkimi innymi wymogami prawnymi w celu zapewnienia właściwej ochrony danych. Zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych użytkownik może skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych przez kliknięcie łącza do opinii na temat ochrony danych osobowych poniżej. Za pomocą tego łącza można również zadawać pytania i/lub przesyłać skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykonywaniem określonych praw przysługujących użytkownikowi na mocy Wiążących Reguł Korporacyjnych obowiązujących w HPE.

Wiążące Reguły Korporacyjne HPE zostały zatwierdzone przez właściwe organy zajmujące sie ochroną danych osobowych. Zapewniają one klientom i pracownikom HPE na całym świecie ujednolicony system ochrony danych osobowych zgodny z najwyższymi standardami. Więcej informacji na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych obowiązujących w HPE można uzyskać, klikając łącze poniżej.

(1) Bardziej szczegółowy opis procesu przetwarzania jest przedstawiany podczas gromadzenia danych za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji.
(2) Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej HP jest dostępna pod adresem www.hpe.com.