Merknad om rettigheter i forbindelse med personlige data

Personopplysninger om deg innhentes av Hewlett-Packard Norge AS med hovedkontor i Rolfsbuktveien 4B, 1364 Fornebu, for bruk til markedsføring salg, støtte og vedlikehold av Hewlett Packard Enterprise (HPE) produkter og -tjenester levert til deg (1). Disse personopplysningene kan overføres til andre partnere av HPE-gruppen, også utenfor EU, og spesielt til HPE Corporate-enheter i USA (2). Slike overføringer gjøres i samsvar med HPEs bindende selskapsregler (BSR), Safe Harbor-avtalen og andre aktuelle myndighetspålagte krav for å sikre at dataene dine blir tilstrekkelig beskyttet. Lokale bestemmelser om datavern kan gi deg rett til tilgang, korrigering, reservasjon eller sletting ved å klikke på koblingen Tilbakemelding – personvern nedenfor. Denne koblingen kan også brukes til forespørsler og/eller klager relatert til behandlingen av personlige opplysninger eller utøvelse av bestemte rettigheter i henhold til HPEs BSR.

HPEs BSR er godkjent av relevante datavernmyndigheter, og gir et enhetlig system for beskyttelse av personlige opplysninger for våre kunder og ansatte over hele verden i henhold til de høyeste standardene. Hvis du vil ha mer informasjon om HPEs BSR-er, kan du bruke koblingen nedenfor.

(1) En mer detaljert behandlingsbeskrivelse gis når data innhentes via hvert enkelt relevant program.

(2) Liste over HPE-enheter tilgjengelig på www.hpe.no