Personas datu tiesību paziņojums

Kompānija Hewlett-Packard Oy, kuras biroja adrese ir Piispankalliontie 17, 02200 Espoo, Finland, ievāc Jūsu personas datus saistībā ar Jums piegādāto Hewlett Packard Enterprise (HPE) produktu un pakalpojumu mārketingu, pārdošanu, atbalstu un uzturēšanu(1). Šim nolūkam Jūsu personas dati var tikt nodoti citām HPE Grupas filiālēm, kuras var atrasties arī ārpus Eiropas Savienības, īpaši HPE korporatīvajiem uzņēmumiem ASV (2). Personas datu nodošana tiek veikta saskaņā ar kompānijas HPE saistošo korporatīvo noteikumu (SKN), "Safe Harbour" ("Drošās ostas") sertifikācijas un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pienācīgu Jūsu datu aizsardzību. Atbilstoši vietējo Datu aizsardzības noteikumu prasībām Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot, apstrīdēt vai dzēst, klikšķinot tālāk redzamo konfidencialitātes atgriezenisko saiti. Šo saiti arī var izmantot, lai veiktu pieprasījumus un / vai iesniegtu sūdzības attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī lai īstenotu īpašās tiesības, kuras nodrošina kompānijas HPE SKN.

Kompānijas HPE SKN ir apstiprinājušas atbildīgās datu aizsardzības iestādes, un tie mūsu klientiem un darbiniekiem visā pasaulē nodrošina vienotu personas datu aizsardzības sistēmu atbilstoši augstākajiem standartiem. Sīkāku informāciju par kompānijas HPE SKN skatiet, izmantojot tālāk norādīto saiti.

(1) Sīkāka informācija par datu apstrādi tiek sniegta, veicot datu ievākšanu ar attiecīgās lietotnes palīdzību.
(2) HPE uzņēmumu saraksts ir pieejams vietnē www.hpe.com