Pastaba apie asmens duomenų teises

Jūsų asmens duomenis dėl jums pateiktų Hewlett Packard Enterprise (HPE) gaminių ir suteiktų paslaugų rinkodaros, pardavimo, techninės pagalbos ir priežiūros renka bendrovė UAB Hewlett-Packard, kurios registruotoji buveinė yra V. Gerulaičio str. 1, LT-08200 Vilnius (1). Šiais tikslais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems HPE grupės filialams, įskaitant filialus už Europos Sąjungos ribų ir ypač HPE priklausančius juridinius asmenis JAV (2). Duomenys perduodami laikantis HPE Privalomų organizacijos taisyklių (POT), Saugaus uosto sistemos sertifikavimo reikalavimų ir visų kitų taikytinų reguliacinių reikalavimų, siekiant tinkamai apsaugoti jūsų duomenis. Kaip nustatyta vietos duomenų apsaugos teisės aktuose, galite, spustelėję toliau pateikiamą atsiliepimų dėl privatumo saitą, pasinaudoti savo teisėmis peržiūrėti duomenis, juos keisti, priešintis paskelbimui arba šalinti. Be to, naudodamiesi šiuo saitu galite teikti užklausas ir (arba) skundus dėl asmens duomenų apdorojimo arba pasinaudoti konkrečiomis HPE POT numatytomis teisėmis.

HPE POT aprobavo reikiama duomenų apsaugos institucija; jomis apibrėžiama vieninga asmens duomenų apsaugos sistema, atitinkanti griežčiausius mūsų viso pasaulio klientų ir darbuotojų standartus. Norėdami daugiau sužinoti apie HPE POT spustelėkite toliau pateikiamą saitą.

(1) Kiekvieną kartą atitinkama programa renkant duomenis pateikiama išsamesnė informacija apie duomenų apdorojimą.
(2) HPE juridinių asmenų sąrašas pateikiamas www.hpe.com