Mitä HPE:n sitovat tietosuojasäännöt (Binding Corporate Rules, BCR) ovat?

Binding Corporate Rules

HPE:n sitovilla tietosuojasäännöillä tarkoitetaan yhtiön tietosuojaa koskevaa viitekehystä, jonka useimpien EU:n jäsenmaiden tietosuojaviranomaiset ovat hyväksyneet. Kyseinen viitekehys muodostuu sitovasta sopimuksesta, liiketoimintaprosesseista ja -käytännöistä, koulutuksista sekä suuntaviivoista. Edellä mainitun hyväksynnän ansiosta HPE pystyy siirtämään kaikkien eurooppalaisten työntekijöidensä ja asiakkaidensa henkilötiedot ("HPE Henkilötiedot") HPE-konsernin muille kansainvälisesti toimiville yhtiöille EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Tietosuojaan liittyvät suojatoimet

HPE Henkilötietoja käsittelevien HPE-yhtiöiden on noudatettava sitovia tietosuojasääntöjä varmistaakseen, että tietojasi käsitellään reilusti ja sovellettavan lain mukaisesti. Aivan erityisesti HPE-yhtiöt;

 • käsittelevät henkilötietojasi vain silloin, jos niillä on tähän lakisääteiset edellytykset, jotka voivat perustua suostumukseesi, HPE:n kanssa solmimaasi sopimukseen tai mikäli se on muutoin tarpeen lakiin perustuvasta syystä;
 • ilmoittavat sinulle, mihin tarkoitukseen tietojasi kerätään, eivät käsittele tietoja näiden tarkoitusperien vastaisesti ja keräävät ainoastaan sellaisia henkilötietoja ja siinä määrin kuin se on tarpeen;
 • huolehtivat tarvittaessa tietojesi oikeellisuudesta ja niiden pitämisestä ajantasalla sekä tuhoavat tiedot, kun niitä ei enää tarvita HPE:n tietojen säilytyskäytännön ja sovellettavan lain mukaisesti;
 • ryhtyvät tietojen suojauksen ja luottamuksellisuuden kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin suojatakseen henkilötietojasi luvattomalta käytöltä tai paljastumiselta.

HPE-yhtiöt voivat luovuttaa henkilötietosi kolmansille osapuolille, kuten asiakastukeen ja markkinointiin liittyvien vähittäismyyntipalveluidemme tarjontaa tukeville palveluntarjoajille ja toimittajille sekä työntekijöiden etuohjelmista vastaaville yrityksille. HPE-yhtiöt eivät luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ennen kuin ne ovat sitoutuneet suojaamaan tietojasi ja käsittelemään niitä sovellettavien lakien mukaisesti. Jos kolmannet osapuolet toimivat EU:n ulkopuolisissa maissa, HPE-yhtiöt varmistavat, että tietosi siirretään kyseisiin maihin sovellettavien lakien mukaisesti niin, että niitä suojataan sitovien tietosuojasääntöjen, EU:n mallisopimuslausekkeiden tai muiden tapauskohtaisesti välttämättömiksi katsottujen toimenpiteiden avulla.

Joissakin rajoitetuissa tapauksissa HPE:lle annettavat tiedot voidaan katsoa tiettyjen lakien mukaan arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi. Näillä tiedoilla tarkoitetaan rodulliseen tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin tai filosofisiin näkemyksiin, ammattijärjestöjen jäsenyyksiin, terveyteen tai seksuaaliseen elämään liittyviä tietoja. HPE-yhtiöt käsittelevät arkaluonteisia henkilötietoja ainoastaan sovellettavien lakien mukaisesti, jotka saattavat edellyttää HPE-yhtiöitä pyytämään suostumuksesi tällaisten henkilötietojesi käsittelyyn.

2. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Jos olet HPE:n eurooppalainen työntekijä tai asiakas, sinulla on seuraavat EU:n tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet:

 • Oikeus tarkistaa HPE:n rekisteröimät henkilötietosi. HPE pidättää itsellään oikeuden veloittaa tarkastusoikeuden käyttämisestä maksun, mikäli se on sovellettavan lain mukaan sallittua. HPE ei välttämättä voi paljastaa joitakin tietoja, jos sovellettava laki sen estää, esimerkiksi mikäli tieto liittyy toiseen henkilöön.
 • Oikeus saada virheelliset tai epätäydelliset tiedot korjatuksi tai poistetuksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä HPE:n toimesta ja pyytää HPE:tä lopettamaan tietojesi käsittelyn, mikäli siihen on riittävät perusteet.
 • Oikeus pyytää, että itseäsi koskevia tärkeitä päätöksiä ei tehdä henkilötietojesi automaattisen käsittelyn perusteella.

3. Muut HPE:n sitovien tietosuojasääntöjen piiriin kuuluvat rekisteröidyn henkilön oikeudet

Jos olet HPE:n eurooppalainen työntekijä tai asiakas, HPE:n sitovat tietosuojasäännöt antavat sinulle lisäksi seuraavat oikeudet, mikäli uskot, että henkilötietosi on siirretty joihinkin EU:n ulkopuolella oleviin HPE-yhtiöihin ja että tietojasi on käsitelty kyseisen yhtiön toimesta HPE:n sitovien tietosuojasääntöjen vastaisesti:

 • Oikeus tehdä kantelu EU:ssa toimivalle, tietosi EU:n ulkopuolelle siirtäneelle HPE-yhtiölle. Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä tietosuoja-asioista vastaavaan yksikköön napsauttamalla tämän tekstin lopussa olevaa "Tietosuojaa koskeva palautelomake" -linkkiä. HPE tutkii kaikki kantelut ja pyrkii ratkaisemaan ne; ja/tai
 • Oikeus tehdä kantelu tietosi EU:n ulkopuolelle siirtäneen eurooppalaisen HPE-yhtiön kanssa samassa maassa toimivalle tietosuojaviranomaiselle; ja/tai
 • Oikeus nostaa kanne EU:ssa toimivaa, tietosi EU:n ulkopuolelle siirtänyttä HPE-yhtiötä vastaan. Tällöin kyseisen HPE-yhtiön tulee vastata kanteeseen, näyttää toteen, että sääntöjä ei ole rikottu, ja maksaa sinulle mahdolliset tuomioistuimen määräämät vahingonkorvaukset.

HPE on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja vastaamaan henkilötiedoissa olevista virheistä tai niiden väärinkäytöstä. Tämä pyritään varmistamaan muun muassa HPE:n sitovien tietosuojasääntöjen avulla. Jos haluat lisätietoja HPE:n sitovista tietosuojasäännöistä tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä HPE:n tietosuoja-asioista vastaavaan yksikköön napsauttamalla alla olevaa palautelinkkiä.