Upozornění na práva spojená s osobními údaji

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány společností Hewlett-Packard s.r.o, jejíž sídlo je registrováno na adrese BB Centrum, Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4, a to pro účely marketingu, prodeje, podpory a údržby produktů Hewlett Packard Enterprise (HP) a služeb poskytovaných zákazníkům (1) Pro tyto účely mohou být vaše osobní údaje předány jiným pobočkám ve skupině HPE, které se nacházejí mimo Evropskou unii, především provozovnám korporace HPE v USA (2). Tato předání jsou prováděna v souladu s pravidly BCR (Závazná podniková pravidla- Binding Corporate Rules) společnosti HPE, certifikací Safe Harbour a veškerými dalšími zákonnými požadavky tak, aby byla zajištěna adekvátní ochrana vašich údajů. V souladu s lokálně platnými právními předpisy na ochranu údajů můžete využít svého práva k přístupu, opravě, nesouhlasu nebo odstranění údajů kliknutím na odkaz Formulář zpětné vazby k ochraně osobních údajů níže. Tento odkaz lze také použít k iniciaci dotazů a/nebo k odeslání stížností souvisejících se zpracováním osobních údajů nebo s využitím konkrétních práv poskytovaných pravidly BCR společnosti HPE.

Pravidla BCR společnosti HPE byla schválena příslušnými orgány pro ochranu osobních údajů a poskytují zákazníkům a zaměstnancům HPE jednotný režim ochrany osobních údajů s nejvyššími standardy. Další informace o pravidlech BCR společnosti HPE naleznete po kliknutí na odkaz níže.

(1) Podrobný popis zpracování je uveden při shromaždování údajů u každé z relevantních aplikací.

(2) Seznam entit HPE je k dispozici na adrese www.hpe.com.