Уведомление за правата Ви по отношение на личните данни

Вашите лични данни се събират от Хюлет-Пакард България ЕООД със седалище ул. Околовръстен път 258, Бизнес Център Камбаните, Крило Б ет. 5, София 1766, за целите на маркетинга, продажбите и поддръжката на продуктите и услугите на Hewlett Packard Enterprise (HPE), които ви се предоставят (1). С тази цел, вашите лични данни може да бъдат предоставяни на други филиали на HPE Group, включително и извън Европейския съюз и в частност на корпоративни подразделения на HPE в САЩ (2). Такова предоставяне се извършва при спазване на адекватни мерки за защита на вашите данни, в съответствие с Обвързващите корпоративни правила на HPE (ОКП), конвенцията Safe Harbor и други приложими нормативни изисквания. В съответствие с разпоредбите на "Закона за защита на личните данни", вие можете да упражнявате правата си за достъп, поправка, блокиране или изтриване на вашите лични данни, като щракнете върху линка за информация за поверителност по-долу. Този линк може да се използва и за изпращане на запитвания и/или подаване на оплаквания, свързани с обработката на лични данни или упражняването на конкретни права, предоставени от ОКП на HPE.

ОКП на HPE са одобрени от съответните агенции за защита на личните данни и предоставят на нашите клиенти и служители по света, уеднаквен режим за защита на личните данни, изравнен с най-високите приложими стандарти. За повече информация относно ОКП на HPE, използвайте долния линк.

(1) По-подробно описание на процедурата се предоставя при събиране на данни чрез всяко съответно приложение.

(2) Списък на подразделенията на HP е наличен на www.hpe.com.