Kennisgeving rechten persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Hewlett-Packard Belgium BVBA met een hoofdkantoor op Hermeslaan 1a, 1831 Diegem, voor marketing, verkoop, ondersteuning en onderhoud van Hewlett Packard Enterprise (HPE) producten en diensten die aan u zijn geleverd (1). Daarom kan het zijn dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere afdelingen van HPE Group buiten de Europese Unie en dan met name aan eenheden van HPE Corporate in de Verenigde Staten (2). Deze overdracht wordt gedaan in overeenstemming met HPE's Binding Corporate Rules (BCR, bindende regels voor bedrijven) en andere van toepassing zijnde regelgeving om er zeker van te zijn dat uw gegevens adequate bescherming genieten. In gevolge lokale regelgeving voor gegevensbescherming kunt u gebruik maken van uw recht op toegang tot, rectificatie van, verweer tegen of verwijderen van persoonlijke gegevens door op onderstaande link voor privacy-feedback te klikken. Deze link kan ook worden gebruikt voor het stellen van vragen en/of versturen van klachten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens of het uitoefenen van specifieke rechten waarin HPE's BCR voorzien.

De HPE's BCR zijn goedgekeurd door de desbetreffende autoriteiten voor de bescherming van gegevens en bieden onze klanten en werknemers wereldwijd een uniform regiem voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over HPE's BCR, gebruikt u onderstaande link.

(1) Als er gegevens worden opgehaald via een applicatie, wordt er over de desbetreffende applicatie een gedetailleerdere verwerkingsbeschrijving gegeven.
(2) Een lijst met HPE entiteiten is beschikbaar op www.hpe.com.