Bättre löpeldsmodeller sparar egendom och liv – NCAR-fallstudie

(PDF 1238 KB)

Läs om hur National Center for Atmospheric Research (NCAR) nyttjar HPE-superdatabehandling för att förbättra sin förmåga att modellera våldsamma löpelder och i slutändan rädda egendom och liv.