Πρόγραμμα επιστροφής & ανακύκλωσης υλικού της Hewlett Packard Enterprise

Υπηρεσίες ανακύκλωσης για επιχειρήσεις

Ο επίσημος φορέας συλλογής για την Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα είναι η Appliances Recycling S.A. Ο ρόλος της εταιρείας έγκειται στην οργάνωση, τον έλεγχο και το συντονισμό όλων των σταδίων διαχείρισης των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της μεταφοράς, της προσωρινής φύλαξης και της επεξεργασίας αυτών. Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική και μη επενδυτική εταιρεία. Για την κάλυψη του κόστους ανακύκλωσης, οι κατασκευαστές των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καταβάλλουν μια νόμιμη, υποχρεωτική εισφορά στην Appliances Recycling S.A. Η Hewlett Packard Enterprise αποτελεί συμβατικό μέλος της Appliances Recycling S.A. στην Ελλλάδα. 

Για τις υπηρεσίες ανακύκλωσης στην Ελλάδα, κάντε κλικ εδώ 
Για τις υπηρεσίες ανακύκλωσης σε άλλες χώρες, κάντε κλικ εδώ 

Στις περιπτώσεις που η εθνική νομοθεσία απαιτεί την παροχή και άλλων υπηρεσιών, προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας αναλόγως. 

Εάν έχετε υλικό για μεταπώληση ή επαναγορά, ακολουθήστε αυτόν το σύνδεσμο