Het Hardware retour en recycle- programma van Hewlett Packard Enterprise

Advies aan de consument/eindgebruiker

Hewlett-Packard Enterprise biedt programma's aan voor producten aan het einde van hun levenscyclus. Het gaat hier om hardware-producten van Hewlett-Packard Enterprise en van andere producenten in een aantal geografische gebieden. De voorwaarden en beschikbaarheid van deze programma's variëren naargelang de geografische ligging, dit wegens verschillen in regelgeving en de behoeften van klanten.

In België is het Koninklijk besluit inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur van kracht. Op basis van deze regeling moeten afgedankte elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt waarbij de originele apparaten, onderdelen of grondstoffen worden hergebruikt.

Voor uitgebreide informatie over het Belgische inzamelsysteem voor consumentenelektronica kunt u kijken op www.recupel.be.

Waar moet ik afgedankt wit- en bruingoed inleveren?

Gemeenten hebben systemen voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische apparaten. U kunt uw apparaten kosteloos bij de containerparken inleveren.

U kunt uw oude apparaat ook inleveren bij de winkel waar u een nieuw, soortgelijk apparaat koopt. Het merk maakt niet uit. Winkels en reparatiebedrijven mogen geen geld vragen voor deze service. Anders zou de verleiding voor consumenten groot zijn om het afgedankte apparaat op een andere, niet milieuvriendelijke manier weg te gooien. De gemeenten, detailhandel en reparatiebedrijven kunnen de ingenomen apparaten aanbieden aan producenten.

Commerciële klanten kunnen rechtstreeks met Hewlett-Packard Enterprise afspraken maken over hun wensen inzake de terugname van producten.

Recyclingdiensten voor zakelijke klanten

Geboden diensten

  • Inzameling van apparatuur van de klant.
  • Transport naar een door Hewlett Packard Enterprise goedgekeurde sorterings- en afvalvoorziening.
  • Toezicht en beheer van de gehele logistieke en recyclingketen.
  • Speciale oplossingen op afspraak
  • Verwijderingscertificaat

Aanvragen van recyclingdiensten

Voor het aanvragen van recyclingdiensten klikt u op één van de onderstaande links.

Voor recyclingdiensten in België klik hier

Voor recyclingdiensten in andere landen klik hier

Aanbiedingen (alternatieven)

  • Afkoop en verwijdering van IT-hardware van elke producent. De aanbieding geldt alleen voor Hewlett Packard Enterprise Partners en zakelijke klanten.
  • Ontwikkeling van klantspecifieke speciale oplossingen zoals het gecontroleerd verwijderen van gegevens op gegevensmedia en/of het verwijderen van bestaande hardware.

Prijzen voor zakelijke klanten in de EU

Hewlett Packard Enterprise zorgt voor het gratis recyclen van alle elektronische apparatuur zodra een klant deze heeft teruggebracht bij een door Hewlett Packard Enterprise erkend inzamelpunt, waar Hewlett Packard Enterprise voor een vervangend product zorgt. Als er geen vervangend product ter beschikking wordt gesteld, zijn recyclediensten mogelijk tegen extra betaling. Indien de nationale wetgeving vereist dat overige diensten worden aangeboden, zullen we onze diensten hieraan aanpassen.

Kosten voor speciale diensten (demontering en/of gecontroleerde vernietiging van gegevens) worden individueel berekend en zijn afhankelijk van de huidige marktprijs.

Belangrijke opmerking

Deze aanbieding geldt alleen voor verwijdering/recycling. Het geldt niet voor diensten zoals terugkoop en/of herverkoop van gebruikte hardware. Informatie en contactpersonen voor de betreffende programma's in EMEA staan op het Internet: EMEA Trade-In Programm.