Wat is beveiligingsbewaking?

Beveiligingsbewaking is het geautomatiseerde proces van het verzamelen en analyseren van aanwijzigingen voor potentiële beveiligingsdreigingen en deze vervolgens afhankelijk van de urgentie met passende maatregelen op te lossen.

Definitie van beveiligingsbewaking

Beveiligingsbewaking, soms "security information monitoring (SIM)" of "security event monitoring (SEM) genoemd," is het verzamelen en analyseren van informatie om verdacht gedrag of ongeautoriseerde systeemwijzigingen in uw netwerk te detecteren, door te definiëren voor welke soorten gedrag een melding moet worden geactiveerd en waar nodig naar aanleiding van die melding actie te ondernemen.