De industrialisering van AI, zakelijke white paper

(PDF 1505 KB)

In deze paper analyseert Omdia de hindernissen, stimulansen en best practices die zich voordoen in de tijd tussen AI-experimenten en het operationeel onder de knie krijgen van AI als kritisch bedrijfssubstraat en belangrijke bron van marktdifferentiatie.