Referentie verhaal: 10 miljard mensen van voedsel voorzien: hoe Land O' Lakes cloud en IoT gebruikt om de toekomst van voedsel te voorzien

(PDF 1464 KB)

Ontdek in dit referentie verhaal hoe Land O' Lakes de implementatie van cloudservices gebruikt om de kloof tussen het genetische potentieel en de daadwerkelijke resultaten van gewassenproductie te overbruggen.