HEWLETT PACKARD ENTERPRISE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring treedt in werking per februari 2021

Hewlett Packard Enterprise Company en haar dochterondernemingen (HPE of Wij) respecteren uw privacy. In deze Privacyverklaring krijgt u informatie over onze privacypraktijken, waaronder informatie over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken, bekendmaken en overdragen, evenals keuzes die u kunt maken en rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is beschikbaar via een link in de voettekst van elke HPE-webpagina.

HPE respecteert en houdt rekening met de belangrijkste privacybeginselen en -kaders over de hele wereld, inclusief, maar niet beperkt tot, de OESO-richtlijnen voor de bescherming van privacy en grensoverschrijdende stromen, de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) van de EU en het APEC Privacy Framework. De privacypraktijken van HPE die in deze Privacyverklaring worden beschreven, voldoen ook aan het APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR)-systeem.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites, domeinen, services, applicaties en producten van HPE en van onze dochterondernemingen, met uitzondering van de gevallen waarin de onderhavige Privacyverklaring wordt vervangen of aangevuld door een privacybeleid of privacyverklaring die specifiek zijn opgesteld voor een bepaald programma, product of dienst van HPE.